Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

GIT Versiyon Kontrol Sistemi | Değişiklik Geçmişinin İncelenmesi


git logoDeğişikli geçmişini incelemek için git log komutunu kullanmanız gerekmektedir. Git log komutunu yalın bir şekilde kullanırsanız size değişikli geçmişiyle ilgili gösterilebilecek her türlü bilgi gösterilecektir. Burada bir kaç ek parametre kullanarak çıktıları farklı amaçlarla özelleştirebiliriz. Bu ek parametreleri bir liste olarak anlatmaya çalışacağım.


-p : Bu ek parametre sayesinde commitlerde sadece yapılan değişiklikleri görüntüleyebiliriz. Kod yorumlama işlemi sırasında oldukça faydalı bir komuttur ayrıca bir rakam yardımıyla belli sayıda commiti inceleyebiliriz örneğin 

$ git log -p -2 


--pretty : Bu hayatı kolaylaştıran özellikler sunan bir diğer parametredir. oneline, short, full, fuller şeklinde değerler alabilmektedir. Bu ek parametre sayesinde her commit ile ilgili yorumların gösterilmesini sağlarız. Ek değerler yorumların ne kadar uzun olmasını belirtmek amacıyla kullanılır.. Aşağıda örnek komut gösterilmiştir. 


$ git log --pretty=oneline 


Çıktıların çok farklı şekillerde özelleştirilmesi mümkündür. Aşağıdaki örnekte farklı bir çıktı örneği gösterilmiştir

$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s" 


Aşağıda gösterilen ek parametreleri kullanarak bu çıktıları ihtiyacınıza uygun bir şekilde özelleştirebilirsiniz.


%H  Commit hash

%h  Abbreviated commit hash

%T  Tree hash

%t  Abbreviated tree hash

%P  Parent hashes

%p  Abbreviated parent hashes

%an Author name

%ae Author e-mail

%ad Author date (format respects the –date= option)

%ar Author date, relative

%cn Committer name

%ce Committer email

%cd Committer date

%cr Committer date, relative

%s  Subject


--since ve –until : Bu parametreler sayesinde belli bir zaman aralığındaki commitleri inceleyebilirsiniz.  So iki haftada yapılmış commitleri incelemek için kullanılabilecek örnek komut aşağıodaki gibidir.

$ git log --since=2.weeks 


--author: Bu parametre ile belli bir yazarın commitlerini inceleyebiliriz.


--grep : Bu ek parametre yardımıyla commitler içerisindeki bir kelimeyi aratabiliriz.


Gitk Komutu ile Görsel Proje Logları

Komut Ekranı ile çalışmaya çok fazla aşina olmayanlar veya görsel olarak yukarıda anlatılan olayları gerçekleştirmeyi tercih edenler gitk komutunu kullanarak projenin değişikli geçmişiyle ilgili her türlü özelliği buradan kullanabilirler.


 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile