Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Git Versiyon Kontrol Sistemi | Temel Komutlar

git logo

Daha önceki yazılarda git versiyon kontrol sisteminde belgelerin 3 farklı aşamada olabileceğinden bahsetmiştim bunlar unmodified, modified ve staged aşamalarıdır. Bir belgenin o anda hangi aşamada olduğunu öğrenmek için aşağıdaki komutu kullanabiğliriz. Komut sayesinde git bize gerekli bilgileri sunacaktır.


$ git status 

Yeni Belgelerin Eklenmesi

Yeni bir belge eklediğiniz zaman bu belgeyi eklediğinizi belirtmeniz gerekir. Git bunu otomatik olarak algılamamaktadır, git add komutunu kullanarak yeni bir şey eklemek istediğinizi git'e anlatmanız gerekmektedir. Aşağıda bir örnek gösterilmiştir.

$ git add README.md 

Belgeleri Ignore Etmek

Log dosyaları gibi bazı belgelerin versiyon kontrol sistemimiz içerisinde tutulmasını engellemek isteyebiliriz. Bunun için .gitignore komutu kullanılmalıdır.

$ cat .gitignore 

log.txt 

Bu komut sayesinde log.txt isimli belgenin versiyon kontrol sistemi dışında bırakılmasını sağlıyoruz.

Git diff Komutu

git diff komutu ile yaptığımız değişiklikleri inceleyebiliriz. Eğer herhangi bir değişiklik yapmamışsanız konsoldan bu komutu yazdığınızda hiç bir şey çıkmaz.

Commit Etmek

Git ile commit işlemini gerçekleştirmek için git commit komutunu kullanırız. -m kullanarak commit için bir mesaj yazabiliriz. Ayrıca eğer veni eklediğiniz belgeler varsa ve bunlar tek tek add komutu ile eklemek istemiyorsanız commit komutundan sonra -a kullanarak bu belgelerin de commit edilmesini sağlayabilirsiniz.

$ git commit -a -m "Commit Mesajı"

Git rm komutu

Belgeleri silmek için git rm komutunu kullanabilirsiniz.Eğer bir belgeyi bu komutu kullanmadan bilgisayarınızdan silerseniz, git status komutu ile kontrol yaptığınızda  “Changed but not updated”  şeklinde bir mesaj alırsınız. Bu nedenle bir belgeyi konsoldan sileceğiniz zaman git rm komutunu kullanmanız tavsiye edilir. Örnek komut aşağıdaki gibidir.

git rm index.php

Eğer bir belgenin artık git tarafından kaydının tutulmasını istemiyorsanız, aşağıdaki gibi bir komut kullanabilirsiniz. Bu özellikle .gitignore ile belgenin kaydının tutulmayacağını belirtmeyi unuttuğunuzda işinize yarayacak bir özelliktir.

$ git rm --cached readme.txt 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile