Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

GIT Versiyon Kontrol Sistemi | Yeni proje oluşturmak ve var olan projeyi çekmek

Git Logo

Eğer var olan bir projede git versiyon kontrol sistemini kullanmanız gerekiyor ise öncelikle konsoldan projenizin olduğu dizine gelerek aşağıdaki komutu giriniz.

$ git init 

Böylece projenizin bulunduğu dizinde .git isimli bir klasör oluşacaktır. Git kendi çalışması için gereken bütün bilgileri burada saklar.

Git ile yönetmek istediğiniz bütün proje dosyalarını git'e eklemeniz gerekir bunun için aşağıdakilere benzer komutlar kullanmanız gerekmektedir.

$ git add *.php //Bu komut ile bütün .php uzantılı dosyaları eklemiş olduk 

$ git add README //README dosyamızı ekledik

$ git commit -m 'initial project version'//Projemizi commit ettik

Böylece artık bilgisayarınızda bir git deposu (repository) oluşmuş oldu. Ancak şu anda herhangi uzak bir sunucuyla ilgili bir işlem gerçekleştirmedik tamamen yerel (local) ortamda çalışıyoruz buna dikkat edelim.

Var olan bir Git Deposunu bilgisayarımıza almak

Uzak bir sunucuda bulunan bir projeyi bilgisayarımıza çekmek için git clone komutunu kullanacağız. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta clone komutunun diğer versiyon kontrol sistemlerindeki checkout komutundan farklı olmasıdır. Clone komutu ile projenin sadece belli bir versiyonunu çekmekle kalmaz ayrıca proje ile ilgili neredeyse tüm bilgileri çekmiş olursunuz. Belgelerle ilgili bütün değişiklik tarihi, bütün belgelerin bütün versiyonlarını vs. Böylece sunucuda herhangi bir sorun oluştuğunda proje ile ilgili her türlü bilgi sizin yerel çalışma ortamınızda var olmaya devam edecektir. Git clone komutu aşağıdaki formatta olmak zorundadır.

$ git clone [url]

$ git clone git://github.com/kullaniciadi/proje.git  (ÖRNEK)

Git birçok farklı dosya transfer protokolü ile çalışabilmektedir. Benim verdiğim örnekte git:// protokolü kullandım ancak istersek http(s):// veya SSH gibi protokolleri de kullanabiliriz. KAYNAK: http://git-scm.com/book 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile