Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Git staged ne demek


Git kullanırken belgelerimiz 3 aşamadan birinde olur. Bunlar "committed", "modified" veya "staged" aşamalarıdır.

 Commited: Belgenin başarılı bir şekilde değiştirildiğini ve local veritabanına kaydedildiğini belirtir.

 Modified: Belgeyi değiştirdiğiniz ancak henüz commit etmediğiniz aşamadır.,

 Staged:   İki farklı belge üzerinde çalıştığımızı varsayalım. Bir belgede yapmayı planladığımız bütün değişiklikleri o gün içerisinde tamamlıyoruz diğer  belgede başladığımız işi ise tam olarak tamamlayamadan commit yapmak istiyoruz. Bu durumda henüz tamamlanmamış olan belgemizi commit etmek  yerine onu staged olarak işaretliyoruz ve commit yaptığımızda sadece işimizi tamamladığımız belgenin commit edilmesini sağlamış oluyoruz. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile