Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

JAVA Mail Gönderme Kodu (gmail)


Java ile gmail'den mail göndermek için aşağıdaki kod kullanılabilir.       private void Gonder(String toMail, String note, String ad){

             final String username = " Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ";

             final String password = "şifre"; 

             Properties props = new Properties();

             props.put("mail.smtp.auth", "true");

             props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");

             props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");

             props.put("mail.smtp.port", "587");


             Session session = Session.getInstance(props,

                           new javax.mail.Authenticator() {

                    protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {

                           return new PasswordAuthentication(username, password);

                    }

             }); 

             try {


                    Message message = new MimeMessage(session);

                    message.setFrom(new InternetAddress(" Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir "));

                    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,InternetAddress.parse(toMail));

                    message.setSubject("KONU");

                    message.setText("İçerik"); 

                    Transport.send(message);

 

             } catch (MessagingException e) {

                    throw new RuntimeException(e);

             }

       }


 

Yorumlar  

 
0 #1 merve uygun 19-09-2014 14:29
kod göderin bana
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile