Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
İşletim Sistemi

Segmentation fault (core dumped) Hatası

Segmentation fault (core dumped)  hatasını alırsanız yapmanız gereken şey konsolda çalıştıracağınız komuttan önce ulimit -c unlimited  komutunu çalıştırmaktır.


Eğer phpuniti çalıştırdığınızda segmentation fault hatası alırsanız şu şekilde kodu çalıştırmayı deneyiniz:

phpunit -d zend.enable_gc=0 .

 

LINUX .bashrc Dosyasına Komut Eklemekİlk başta şu komutları gir:


cd /home

sudo gedit ~/.bashrcAçılan dosyanın sonuna aşağıdaki gibi kodlar ekle


alias cdproject="cd /home/project//"


alias cdtest="cd /home/project//test/phpunit/"


alias createdb="php /home/project//sql/generator/DbRunner.php mode=create"


alias runtests="/usr/bin/phpunit /home/project/test/phpunit/."
Komut ekranında cdproject yazarsam cd /home/project// komutunu girmişim gibi davranacak.

 

Ubuntu root olarak giriş yapmak

Linux Ubuntuda sisteme root olarak giriş yapmak için öncelikle normal hesabımızdan giriş yapıyoruz daha sonra "$ sudo passwd root" komutunu girerek root için bir şifre belirliyoruz daha sonra tekrar giriş ekranına döndüğümüzde kullanıcı adı olarak root şifre olarak ise biraz önce girdiğimiz şifreyi giriyoruz.

 

Protection Mechanisms

Korunma mekanizmalarını incelerken öncelikle şu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. "Kimin verisini kimden korumamız gerekiyor?" ve "Bu koruma olayını nasıl gerçekleştirebiliriz?"

Reference Monitor

Bazı sistemlerde koruma olayı reference monitor vasıtasıyla yapılıyor.Korunmakta olan bir kaynağa her erişim istendiğinde sistem reference monitor'a başvurarak bu erişime izin verilip veilmeyeceği konusunda bilgi almak için reference monitora başvuruyor. Reference Monitor policy table'a göz atarak erişime izin verilip verilmeyeceğine karar verir.

Bilgisayar Sistemleri korunması gereken birçok nesneye sahiptir Bunlar Cpu, memory segment, printer gibi donanımsal nesneler veya veritabanı, işlem, dosya gibi yazılımsal nesneler olabilir.

Bazı işlemlerin bazı nesnelere erişimini kısıtlamak gerekiyor. Ayrıca bir işlemin bir nesneye erişim hakkının olup olmadığı bilgisi dışında bu nesneye hangi erişim haklarına sahip olduğu da kontrol edilmelidir (read, write vs..)

 

Linux Kernel'e System Call Ekleme

Kernel’e system call eklemeyi Intel işlemcili, 32 bit bilgisayarda Ubuntu 10.04 ve Linux kernel 2-6.33 kullanarak yaptım. Sisteme giriş yaparken root kullanıcısı olarak giriş yapmanız gerekmektedir.Root olarak giriş yaptıktan sonra kernel 2.6.33 ‘ün source kodlarını indirdim. Bu kodları usr/src/ dizininin altına kopyaladım daha sonra Terminalden bu dizine gelerek tar -xvf linux-2.6.33.tar.bz2  komutuyla kaynak kodlarımızın bulunduğu sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra aynı dizinde linux-2.6.33 isminde bir dosya oluşacaktır. Bu dosya derleyeceğimiz kernelin bulunduğu kaynak kodları içermektedir. Kernele bizim yazacağımız system call’u eklemek için burada bazı eklemeler yapmamız gerekecek.