Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

HBase Kurulumu ve Örnek Kod

Hbase Kurulumunu yaparken http://hbase.apache.org/book/quickstart.html adresindeki Quick Start isimli dökümanından faydalandım. Hbase'in stable versiyonunu indirerek extract yaptım.Daha sonra conf altındaki “hbase-site.xml” isimli belgede benim Hbase directorymi belirterek belgeyi kaydettim.
<configuration>
  <property>
    <name>hbase.rootdir</name>
    <value>file:///DIRECTORY/hbase</value>    //bu kısmı değiştiriyoruz
  </property>
</configuration>
Komut ekranından Hbase dosyalarımın bulunduğu konuma gelerek
$ ./bin/start-hbase.sh komutunu çalıştırdım.Böylece Hbase'i ayağa kaldırmış olduk.   
$ ./bin/hbase shell komutunu kullanarak veritabanı işlemlerini yapabileceğimiz arayüzü çalıştırıyoruz.
Conf dosyası içerisindeki hbase-env.sh isimli belgede JAVA_HOME değişkenine sistemimizde yüklü Java yolunu atıyoruz.hbase kurulumu

Yukarıdaki resimde hbase shell kullanarak yaptığımız işlemler örnek olarak gösterilmiştir.

Örnek Program

Netbeans kullanarak Hbase veritabanı üzerinde bazı işlemler gerçekleştiren küçük bir client yazdım. Bunun için öncelikle gerekli kütüphaneleri eklememiz gerekmektedir bunlar zookeeper, hadoop ve hbase kütüphaneleridir. Bunların en son stable versiyonlarını indirerek kütüphaneleri ekliyoruz.

MyLittleHBaseClient isimli sınıfımızın içeriği aşağıda gösterilmiştir. Bu kodun içeriği genel olarak Hbase sitesinde bulunan örnek kod kullanılarak yazılmıştır.

config.addResource(new Path("/Desktop/hbase-0.90.3/conf/hbase-site.xml"));

satırında hbase klasörümüzün bulunduğu yolu belirtiyoruz.


package hbasedeneme;


import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.fs.Path;

import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;

import org.apache.hadoop.hbase.client.Get;

import org.apache.hadoop.hbase.client.HTable;

import org.apache.hadoop.hbase.client.Put;

import org.apache.hadoop.hbase.client.Result;

import org.apache.hadoop.hbase.client.ResultScanner;

import org.apache.hadoop.hbase.client.Scan;

import org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes;

// Class that has nothing but a main.

// Does a Put, Get and a Scan against an hbase table.

public class MyLittleHBaseClient

{

public static void main(String[] args) throws IOException {

// You need a configuration object to tell the client where to connect.

// When you create a HBaseConfiguration, it reads in whatever you've set

// into your hbase-site.xml and in hbase-default.xml, as long as these can

// be found on the CLASSPATH

Configuration config = HBaseConfiguration.create();

config.addResource(new Path("/Desktop/hbase-0.90.3/conf/hbase-site.xml"));

// This instantiates an HTable object that connects you to

// the "LittleHBaseTable" table.

HTable table = new HTable(config, "LittleHBaseTable");


// To add to a row, use Put. A Put constructor takes the name of the row

// you want to insert into as a byte array. In HBase, the Bytes class has

// utility for converting all kinds of java types to byte arrays. In the

// below, we are converting the String "myLittleRow" into a byte array to

// use as a row key for our update. Once you have a Put instance, you can

// adorn it by setting the names of columns you want to update on the row,

// the timestamp to use in your update, etc.If no timestamp, the server

// applies current time to the edits.

Put p = new Put(Bytes.toBytes("LittleRow2"));
// To set the value you'd like to update in the row 'myLittleRow', specify

// the column family, column qualifier, and value of the table cell you'd

// like to update. The column family must already exist in your table

// schema. The qualifier can be anything. All must be specified as byte

// arrays as hbase is all about byte arrays. Lets pretend the table

// 'myLittleHBaseTable' was created with a family 'LittleFamily'.

p.add(Bytes.toBytes("LittleFamily"), Bytes.toBytes("someQualifier"),

Bytes.toBytes("Some Value2"));
// Once you've adorned your Put instance with all the updates you want to

// make, to commit it do the following (The HTable#put method takes the

// Put instance you've been building and pushes the changes you made into

// hbase)

table.put(p);
// Now, to retrieve the data we just wrote. The values that come back are

// Result instances. Generally, a Result is an object that will package up

// the hbase return into the form you find most palatable.

Get g = new Get(Bytes.toBytes("LittleRow2"));

Result r = table.get(g);

byte [] value = r.getValue(Bytes.toBytes("LittleFamily"), Bytes.toBytes("someQualifier"));

// If we convert the value bytes, we should get back 'Some Value', the

// value we inserted at this location.

String valueStr = Bytes.toString(value);

System.out.println("GET: " + valueStr);
// Sometimes, you won't know the row you're looking for. In this case, you

// use a Scanner. This will give you cursor-like interface to the contents

// of the table. To set up a Scanner, do like you did above making a Put

// and a Get, create a Scan. Adorn it with column names, etc.

Scan s = new Scan();

s.addColumn(Bytes.toBytes("LittleFamily"), Bytes.toBytes("someQualifier"));

ResultScanner scanner = table.getScanner(s);

try {

// Scanners return Result instances.

// Now, for the actual iteration. One way is to use a while loop like so:

for (Result rr = scanner.next(); rr != null; rr = scanner.next()) {

// print out the row we found and the columns we were looking for

System.out.println("Found row: " + rr);

}
// The other approach is to use a foreach loop. Scanners are iterable!

// for (Result rr : scanner) {

// System.out.println("Found row: " + rr);

// }

}

finally

{

// Make sure you close your scanners when you are done!

// Thats why we have it inside a try/finally clause

scanner.close();

}

}

} 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile