Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
ExtJS

Ext JS Login Form Example

extjs login

 

Ext JS AJAX

Ext js ajaxI will talk about how to send ajax request to the url and how you can get data in server side (java code) in this tutuorial. We send Ajax request with function which named Ext.Ajax.request. This function takes following arguments.

url: This data gives information about which url will take this request. In our example www.oursite.com/yenikullaniciekle will take this request.

params: This data includes variables which we will send to the server side code. In our example we assign isimsoyisim to content of textBox which id is "isimsoyisim" . If request will responsed properly success part will work if some error occurs failure part will work.

 

ExtJS ilk Örnek: Basit bir pencere yaratalım

Bu örnekte ExtJS javascript kütüphanesi kullanılarak basit bir pencere yaratmak için gerekli kodlar gösterilmiştir.

 

ExtJS JavaScript Kütüphanesi

ExtJS nedir? Neden ExtJS? Geliştirme ortamı?

ExtJS JavaScript dilinde hazırlanmış ve kodlamasında da JavaScript kodları kullanılan web uygulamar için arayüz tasarım framework'udur. Günümüzde artık desktop uygulamarın yerini giderek web uygulamar almakta. Desktop uygulamalarda karşılaştığımız esnek görüntüyü basit bir JavaScript, CSS vs. aracılığıyla oluşturmaya kalkarsak bu bizim bayağı bir zamanımızı alacaktır. ExtJs frameworku bu zorlukları aradan kaldırmakta en büyük yardımcımız, onun aracılığıyla esnek ve Ajax gömülü büyük form sayfalarını artık çok kısa bir sürede ve büyük bir zevkle yapabiliriz. Sanırım buraya kadar nerdeyse ikinci soruyu da yanıtlamış oldum. ExtJs'le tasarlanmış form sayfasını diğer form  sayfalarından farklandıracak en önemli özelliğiyse ExtJs'le tasarlanmış olan sayfaların çok ince ve güzel bir görüntüye sahip olmasıdır. Tabii ki yazılımcı açısından olan üstünlükleri daha önemli aslında. ExtJs bir JavaScript kütüphanesi olduğundan yazılımcı çok kısa bir sürede rahat ExtJs kullanmayı başarabilmektedir ve tabii ki Sencha'nın bizlere sağladığı örnek sayfalar ve bunların kaynak kodları, çok rahat ve düzenli bir görüntüye sahip Api desteği vs. sencha.com sitesindeki ExtJs bilgilerine ve demolara göz atarsanız zaten neyden bahsettiğimi daha iyi anlamış olursunuz.