Developersland

Teknoloji ve Yazılım Blogu

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

httpd.conf Ayarları

Bu yzımda çeşitli httpd.conf ayarlarını sizinle paylaşmak istiyorum. httpd.conf dosyası Apache Http Server tarafından kullanılan konfigürasyon ayarlarını içermektedir. Bu ayarları maddeler halinde birbirinden bağımsız şekilde açıklamaya çalışacağım.

- Bu dosyayı incelediğimizde gözümüze ilk çarpan şey birçok satırın başında yer alan "#" işaretidir. Başında "#" işareti bulunan ayarlar yok sayılmaktadır. Satırın başından bu işareti kaldırdığımızda o ayarlar kullanılmaya başlanmaktadır.

ServerRoot bu değişken serverin konfigürasyon ayarları, hata ve log dosyalarının tutulduğu yeri gösterir. Benim bilgisayarımda şu şekildedir:
  ServerRoot "c:/wamp/bin/apache/apache2.2.21"

- LoadModule herhangi bir modülü kullanabilmemiz için gerekli olan konfigürasyon ayarıdır.

ServerAdmin sunucuda bir sorun oluştuğunda iletişim kurulacak e-mail adresi bu değişkene atanmalıdır.

ServerName bu ayar sunucuya isim atamak için kullanılmaktadır varsayılan olarak "localhost:80" dir.

-  DocumentRoot bu ayar site içeriğinin tutulacağı ana dizini belirtmek için kullanılmaktadır benim makinemde "D:/web/" olarak ayarlanmıştır.

AllowOverride bu ayar .htaccess dosyasına hangi talimatların koyulup koyulmayacağını belirtmek için kullanılır. "All", "None" vb. şeklinde ayarlanabilir.


 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile